ته دیگ ماکارونی مارپیچی

ته دیگ ماکارونی مارپیچی
عاقا جان من یبار دیگه م گفتم از وقتی پلوپزم رو بردیم مسافرت من نمیدونم چرا یه طرفی ته دیگ ها رو سرخ میکنه.خدایی یادم میره هر5دقیقه ای قابلمه شو بچرخونم .

/ 0 نظر / 24 بازدید